Helping Mothers and Babies Survive in Ethiopia

Helping Mothers and Babies Survive in Ethiopia
Qr
van totaal € 7.000 (44%)

In Nederland zijn we een optimaal zorgsysteem gewend rondom bevallingen. Dit is helaas niet het geval in alle landen. In Ethiopië zijn bevallingen een belangrijke doodsoorzaak voor zowel moeder als kind. Zo sterven er in Ethiopië 412 op de 100.000 moeders en ongeveer 33 op de 1.000 pasgeboren kinderen in de eerste maand van hun leven. Dit komt neer op jaarlijks overlijden van 89.900 kinderen jonger dan 1 maand. Deze getallen zijn waarschijnlijk een forse onderschatting van de werkelijkheid.

Het doel van onze actie is om geld in te zamelen voor het Helping Mothers and Babies Survive project in Ethiopië. Doordat dit project mede gedragen wordt door Cordaid kunnen wij samenwerken met Ethiopische universiteiten en lokale NGO’s. Het doel van dit project is om het probleem bij de wortel aan te pakken: er worden trainingen gegeven aan dokters, verloskundigen en kraamverzorgers om beter om te leren gaan met complicaties tijdens de geboorte, om op deze manier moeder- en kindersterfte terug te dringen. Door het WKZ wordt aan een selecte groep een “train the trainers” gegeven, zodat de Ethiopische gezondheidszorgmedewerkers daarna elkaar kunnen trainen en refreshment trainingen kunnen blijven geven.

Mirjam Kleinhout, een van de kinderartsen en neonatoloog in opleiding van het WKZ, is dit project gemaand Alaá : Helping Mothers and Babies Survive, gestart in januari 2018, in samenwerking met NGO Cordaid. Mirjam is het afgelopen 2 jaar 4 keer naar Ethiopië gereisd om diverse trainingen, waaronder "Helping Babies Breathe" (HBB), "Essential Care for Every Baby"(ECEB), "Essential Care for the Small Baby" (ECSB) training te geven aan docenten verloskunde en verloskundigen van lokale ziekenhuizen, en met hen een groep verloskundige studenten. Samen met verloskundige Nadine van Duin is er ook "Bleeding After Birth"(BAB) training gegeven, en zijn er plannen gemaakt voor nog 2 vervolg trainingen. Deze trainingen  horen bij een pakket trainingen genaamd “Helping Mothers Survive" en "Helping Babies Survive", trainingen gericht op het voorkomen van de meest voorkomende noodgevallen en doodsoorzaken van moeder en kind in Low Resource Settings. Met deze trainingen is het mogelijk om de moeder –en babysterfte in Ethiopië aanzienlijk te verminderen, schattingen zijn tot 75%. Of dat zo is hopen we in Alaá te kunnen bevestigen.

Met behulp van uw donatie, zouden wij materialen kunnen kopen voor de trainingen. Een klein bedrag kan al een groot verschil maken, zo kost een simulatiepop ~€150, masker en ballon ~€10, overige materialen ~€25 en de training zelf ~€200. Het doel van het Helping Mothers and Babies Survive project is dat de trainingen ook zonder de hulp van het WKZ door kunnen blijven gaan. Zo worden de leerlingen in staat gesteld om zelf de trainers te worden! “Because we believe in sharing the care we would like to receive”

 

Breng deze actie extra onder de aandacht met een gave poster. Je kunt zelf de tekst bepalen en de poster vervolgens printen en overal ophangen. Iedereen kan een poster maken voor deze actie dus ook vrienden, familie, collega’s, de mensen uit je sportteam of klasgenoten. Hang de poster op in de supermarkt, bij winkels achter het raam, bij bedrijven of op school. Als je het vriendelijk vraagt en uitlegt waarvoor het is dan is het ophangen van een poster vaak geen probleem.

Bekijk alle
11-12-2019 | 20:42 Na het lezen van de acties van het WKZ, heb ik graag willen bijdragen aan "Mothers and Babies Survive in Ethiopia" Aanstaande moeders, een bevalling en een baby en moeder zijn allen krijgen in ons land de allerbeste zorg. Ook zij mogen hopelijk via deze en andere acties zorg mogen krijgen die nodig is.
16-10-2018 | 18:57 Super initiatief, succes team WKZ!
17-08-2018 | 10:36
08-08-2018 | 22:02
21-07-2018 | 13:25
Bekijk alle

Cursus en meer!

06-07-2019 | 11:07 Inmiddels loopt het project nu ruim een jaar. Tijd voor een update. Afgelopen januari konden we in verband met diverse onrustige situaties in Ethiopie niet trainen. Een teleurstelling, want onrust aldaar is voor niemand fijn, maar ook dat alles wat georganiseerd en gepland was niet door kon gaan. In Maart konden we wel. We hebben 2 cursus kunnen geven. "Essential Care for Every Baby" en "Essential Care for Every Small Baby". 2 Cursus gericht op de meest voorkomende noodgevallen bij op tijd geboren baby's, prematuren en groeivertraagde baby's. Waar moet je eigenlijk op letten in die eerste dagen, hoe bereken je voeding voor zo een groei vertraagd kind, wat is eigenlijk snelle ademhaling en waar kan dat op wijzen, tot hóe verkrijg je moedermelk uit een borst zonder borstkolf? Bepakt met velerlei trainingsmateriaal ging ik (Mirjam) op weg. 9 dagen trainen in 35-40 graden. Een teach the teacher training eerst, aan onze master trainers, gevolgd door een gesuperviseerde training van hen aan verloksunde studenten. Daarna nog een training in een van de ziekenhuisjes. Er zijn 10 masters  (die mogen de training verder gaan geven), 26 providers geslaagd (die mogen wat ze geleerd hebben toepassen), en 36 blije gezichten gescoord. Het valt telkens weer op hoe ontzettend blij de mensen zijn dat ze kennis mogen vergaren. Praktische kennis waar ze meteen mee aan de slag kunnen! Als leraar of als verloskundige. Natuurlijk waren er ook dit keer weer 100 hobbels die we moesten overkomen, maar deze piek aan het eind maakt alles goed. Voldaan en met een lege koffer vloog ik terug. Inmiddels plannen we de volgende cursus voor November dit jaar. Nu weer samen met Nadine van Duin, de klinisch verloskundige die bij het project betrokken is. De volgende cursus zal gaan over de situatie rondom een dreigende vroeggeboorte. Hoe bereid je de moeder het beste voor, wat kun je doen om het kind zo goed mogelijk geboren laten worden. Vroeggeboorte is nog altijd doosdoorzaak nummer 1 voor kinderen onder de 5!   Ander mooi nieuws is dat we inmiddels in een tijdschrift hebben mogen beschrijven wat dat er bewijs is dat  trainen van health professionals in low resource setting gericht op neonatale reanimatie in de vorm van de cursus ""helping babies breathe" werkt. Ook legt het artikel uit dat er meer nodig is om neonatale sterfte in te verminderen. Baby's met een slechte start na de geboorte zijn at risk voor andere problemen. Daarom trainen we in ons project breder. We trainen ook op andere veel voorkomende problemen bij de neonaat en de moeder. Hopelijk kunnen we over een paar jaar beschrijven hoe groot dan het effect is. Meer lezen? https://adc.bmj.com/content/early/2019/07/05/archdischild-2018-316319  
Lees meer