Zwemoversteek IJsselmeer voor het Centrum Seksueel Geweld

Babette Rens
Afgesloten Je kunt niet meer doneren
van totaal € 3.500 (111%)

Op woensdag 15 augustus 2018 (met als reservedatum woensdag 22 augustus 2018) ga ik in estafettevorm (met twee andere zwemmers: John en Wendy) het IJSSELMEER overzwemmen (22 km met z'n drieën). Ik ga proberen al zwemmend geld in te zamelen voor het Centrum Seksueel Geweld.

12% van de vrouwen en 3% van de mannen:

Twaalf procent van de vrouwen en drie procent van de mannen in Nederland geeft op de vraag of ze ooit een verkrachting hebben meegemaakt bevestigend antwoord. De meesten zwijgen erover. Over een ongeluk of beroving vertel je wel, maar bij een verkrachting is er vaak schaamte, schuld en angst. Slachtoffers zijn bijvoorbeeld bang om te onthullen vanwege beschuldigende reacties van de omgeving (dit wordt blaming the victim genoemd): waarom fietste je daar? Of: waarom doe je zo’n kort rokje aan? Deze reacties kunnen zelfs schadelijker zijn dan de gebeurtenis zelf.

Centrum Seksueel Geweld:

Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Bij voorkeur geeft het Centrum Seksueel Geweld binnen zeven dagen professionele hulp, omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook heeft de politie veel meer kans om een dader te vinden, als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan.

Snel hulp:

Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld was in Nederland erg versnipperd. Voor medisch onderzoek, vaccinaties, psychische hulp, de mogelijke aangifte of andere hulpvragen moest je na een aanranding of verkrachting telkens op een ander adres zijn. Dat werkte ontmoedigend. Uit onderzoek van het Psychotraumacentrum UMC Utrecht bleek bovendien dat het gemiddeld een half jaar duurde voordat slachtoffers van seksueel geweld aan iemand vertelden wat er is gebeurd en een jaar voordat ze hulp zochten. Tegen de tijd dat slachtoffers hulp zochten hadden ze vaak last van klachten, bijvoorbeeld door een depressie of een posttraumatische stressstoornis.

Hoe werkt het?

Bij het Centrum Seksueel Geweld word je opgevangen door een verpleegkundige, die blijft tijdens het hele bezoek bij je. Ze zien er op toe dat jij je verhaal niet vaker dan nodig is vertelt. Een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werkt samen om jou de beste zorg te geven. Alles wat je bespreekt is vertrouwelijk. Als je binnenkomt bij het Centrum Seksueel Geweld word je opgevangen door een (forensisch) verpleegkundige. Die blijft gedurende het onderzoek bij je en vertelt je wat je kunt verwachten. Het bezoek kan een paar uur duren. Als je overweegt om aangifte te doen en als je daarmee instemt, dan doet een forensisch arts sporenonderzoek en kijkt naar eventuele verwondingen op je lichaam. Dat gebeurt in bijzijn van een forensisch rechercheur. Zo wordt eventueel bewijsmateriaal goed vastgelegd. Als je daarna aangifte wilt doen, zal de politie een afspraak met je maken op het politiebureau. Dat gebeurt meestal binnen enkele dagen. Ook als je geen contact wilt met politie, ben je welkom in het Centrum Seksueel Geweld. Je krijgt medische hulp in de vorm van medicijnen om zwangerschap en besmetting met een seksueel overdraagbare aandoening (SOA/HIV) te voorkomen. Als je pijn hebt of je bent gewond, dan word je daarvoor behandeld door een arts. Met de arts of verpleegkundige maak je vervolgafspraken over de medische zorg. De volgende dag word je gebeld of gemaild door je casemanager. Dit is een persoonlijk begeleider die gespecialiseerd is in het onderwerp seksueel geweld. De casemanager geeft uitleg en advies zodat het weer goed met je gaat. De casemanager houdt ook goed in de gaten hoe het met je gaat en of je stressreacties verminderen zoals schrikachtigheid, herbelevingen en slaapproblemen. Als die stressreacties niet afnemen na 4 weken, dan kun je traumabehandeling krijgen.

Jongens/mannen:

De meeste mensen hebben na seksueel geweld last van schuld, schaamte en angst. Veel jongens en mannen ervaren het zelfs als een schande dat het hen is overkomen en hebben vragen over hun seksuele identiteit. De kans dat jongens/mannen een Post Traumatische Stresstroornis krijgen na seksueel geweld is groter dan meisjes/vrouwen. Het Centrum Seksueel Geweld ziet helaas zelden mannelijke slachtoffers.

Contact:

Wilt u contact met het Centrum Seksueel Geweld? Bel: 0800-0188 of kijk op www.centrumseksueelgeweld.nl

Wilt u contact met mij? Mail dan naar zwemoversteekijsselmeercsg@gmail.com 

Bekijk alle
19-09-2018 | 18:39 Prachtige prestatie van Babette om te zwemmen voor dit goede doel. Het CSG kan dit geld heel goed gebruiken verdere ontwikkeling. Het is belangrijk dat een slachtoffer na een verkrachting goed wordt opgevangen in een CSG waar direct hulpverlening, medische zorg en en forensisch onderzoek kan worden geboden.
03-09-2018 | 13:14
02-09-2018 | 21:50
28-08-2018 | 14:49 Mooi initiatief! Veel succes.
27-08-2018 | 12:08 Goed doel.